Výuka automatizace ve fóru

Po celou dobu veletrhu Ampér probíhal ve stánku časopisu Automa (V 4.16) přednáškový a diskusní program Fórum automatizace, který organizovala redakce časopisu Automa (www.automa.cz). Páteční blok programu (22. 3.) byl věnován tématu Technické vzdělávání a výuka automatizace pro Průmysl 4.0. Organizovala a financovala jej kolínská firma Teco a. s. (www.tecomat.com) spolu s hradecku firmou Smart BIT s. r. o. (www.smart-bit.cz), ve spolupráci s odbornými školami – s programem:

Vzdělávací politika Teco a. s., spolupráce se školami

Jaromír Klaban, ředitel společnosti Teco a. s., krátce představil firmu Teco a. s. jako významného českého výrobce řídicích systémů – programovatelných automatů Tecomat. Popsal obě produktové řady Tecomat TC700 a Tecomat Foxtrot, jejich typické aplikační obory a možnosti využití ve výuce. Seznámil s vystavenými novinkami, zejména s novou generací Tecomat Foxtrot 2. Na pohled se téměř neliší od svého předchůdce, ale vyznačuje se mnoha novými funkcemi – především desetinásobnou rychlostí programu, kapacitou paměti programu 1 MB, posílením kybernetické bezpečnosti, novými možnostmi komunikací apod. (podrobnější popis lze najít v buletinu Teco Info č. 40, www.tecomat.cz). Seznámil s aktuálním stavem programu vzdělávání (který dlouhodobě řeší firma Teco a. s.), s jeho výstupy, s aktuální nabídkou výukových produktů a spoluprací se školami.
Sabina Škrabská seznámila s nabídkou instruktážních videí, které slouží k názornému seznámení s vývojovým systémem Mosaic, který je určen k programování PLC Tecomat podle normy IEC EN 63111-3.

Zatím je vytvořeno 11 krátkých videí (každé v rozsahu asi 5 minut), která jsou bezplatně dostupná na

Jiří Černý, ředitel Smart BIT s. r. o., představil výukový robot Foxee spolu s dalšími mechatronickými výukovými pomůckami, se vzdělávacími aktivitami Smart BIT s. r. o. a se spoluprací se školami. Krátce seznámil s připravovaným centrem intenzivní výuky pro Průmysl 4.0 – Foxee Lab v Hradci Králové.
Ladislav Šmejkal (Teco a. s. a externí redaktor Automa) uvedl přehled literatury a učebních textů pro výuku automatizace na středních školách. Seznámil s aktivitami redakce Automa pro podporu odborného vzdělávání a přednesl nabídku spoluprací se školami. Zdůraznil nutnost spolupráce firem se školami všech stupňů. Je třeba využít všechny způsoby k probuzení zájmu mládeže o techniku, o studium na technických školách a o kvalitní výuku automatizace. V situaci nezájmu ministerstev a státních institucí, zbývá svépomoc jako účinný způsob k „národnímu technickému obrození“.

Fórum automatizace na veletrhu Ampér 2019

Obr. 1. Fórum automatizace na veletrhu Ampér 2019

Prezentace škol a práce studentů

Samostatný blok byl vyhrazen prezentaci pěti odborných středních škol s výukou automatizace (obr. 1). Učitelé krátce prezentovali svou školu, vybavení laboratoří a zkušenosti s výukou automatizace a s použitím řídicích systému Tecomat Foxtrot a jeho vývojovým systémem Mosaic. Jejich studenti pak samostatně prezentovali výsledky své práce. Postupně se prezentovaly školy:
Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno (Miluše Sedláčková):
– model domu s malými roboty (Ozobot)
Střední průmyslová škola Zlín (Josef Kovář):
– model výrobní linky ze stavebnice Fischer technik s Tecomat Foxtrot,
– model manipulátoru Festo s Foxee,
– úloha měření kvality vnitřního prostředí s Tecomat Foxtrot,
Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií Dobruška

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií Dobruška (Jiří Vintera):
– model miniaturního skleníku Foxee,
– model třífázového generátoru (učební pomůcka oceněná na Merkur perFEKT Challenge),
– pásový podvozek,
Střední škola aplikované kybernetiky Hradec Králové (Roman Loskot):
– model výtahu s Foxee,
– pásový dopravník s manipulátorem a Foxee,
Střední průmyslová škola Česká Lípa (Rachač Tomáš):
– model děrovače (Foxtrot)

Páteční blok na Fóru automatizace s tématem Technické vzdělávání a výuka automatizace pro Průmysl 4.0 byl prezentací aktivních středních odborných škol a výsledků tvořivé práce studentů. Byl současně ukázkou možností podpory odborných škol ze strany firem, které mají zájem o jejich absolventy a o kvalitu výuky.

Možná se díváme na budoucího odborníka v oboru automatizace

Obr. 2. Možná se díváme na budoucího odborníka v oboru automatizace

Je žádoucí, aby se spolupráce se školami rozšířila mezi co největší počet našich firmy – možností je mnoho, každá firma si jistě najde své formy, fantazii se meze nekladou. Pro přednášející studenty bylo vystoupení příležitostí, jak mluvit před publikem a prezentovat výsledky své práce. I to je dovednost, užitečná pro budoucí profesi. Bylo vidět, že někteří ji zvládali téměř profesionálně, jiní se ještě musí zlepšit. každopádně je to dobrá zkušenost. Po skončení pátečního programu byly některé exponáty umístěny ve stánku Teco a. s., kde poutaly pozornost návštěvníků – dospělých i mladších (obr. 2). Potvrdila se zkušenost, že názorná výuka spolu s vazbou na praxi a s vlastní tvořivostí dokáže vzbudit zájem studentů a jejich motivaci ke studiu náročných technických oborů.

Nabídka redakce Automa

Odborné školství a vzdělávání je dlouholetým tématem i pro redakci časopisu Automa (www.automa.cz). Pravidelně referuje o soutěžích studentů, o vzdělávacích akcích škol a jiných aktivitách pro studenty a učitele. Publikuje naučné texty a referuje o nových publikacích, vhodných pro výuku. Bezplatně nabízí prostor pro představení odborných škol všech stupňů, kateder a ústavů vysokých škol, vybavení jejich laboratoří a výsledků práce studentů. Tématům, prezentovaným na pátečním bloku Fóra automatizace se bude podrobněji věnovat v dalších číslech. Rádi budeme referovat i o dalších školách a informovat spolupráci firem se školami. V elektronické podobě jsou časopisy dostupné na webu, ale pro zájemce nabízíme „bezplatné předplatné“ – stačí požádat, uvést počet výtisků, poštovní adresu a kontaktní osobu.

Národní technické obrození

To heslo z nadpisu, je trochu provokace ve stylu „retro“, ale v situaci nezájmu ministerstev a státních institucí o odborné školství a o technické vzdělávání vůbec, zbývá svépomoc jako účinný způsob řešení situace. Je potřebné rehabilitovat prestiž technických profesí v širokém společenském povědomí, probudit zájem mládeže (a jejich rodičů) o techniku a motivovat je ke studiu na odborných školách, poskytnout jim příležitost k samostatné tvořivé práci a k radosti z úspěchů. Je potřebné probudit celospolečenský proces, který lze nazvat „národní technické obrození“. Jeho cílem je vytvořit společenské prostředí, které podporuje odborné školství, technické vzdělávání mládeže i dospělých, výzkum a aplikace jeho výsledků v praxi. Je to nutná podmínka k zajištění dlouhodobé prosperity a konkurenceschopnosti české ekonomiky – a ke splnění splnění odvážných cílů programu Průmyslu 4.0. K tomu je nutná všestranná spolupráce všech zúčastněných – škol, firem, výzkumných pracovišť a medií. Třeba se pak přidají i státní instituce (?). Je to ve společném zájmu nás všech a dobrá investice do budoucnosti.

GALERIE

Ladislav Šmejkal (smejkal@tecomat.cz)

Napsat komentář