Smart BIT na konferenci Počitač ve škole

Ve dnech 17.-18.4.2019 se společnost Smart BIT zúčastnila konference Počítač ve škole pořádané Gymnáziem Vincence Makovského v Novém Městě na Moravě. Tato akce je určena především pedagogům základních a středních škol se zájmem o efektivní, účelné a zajímavé využití digitálních technologií. Společnost Smart BIT tedy prohloubila zájem učitelů o automatizaci předvedením svého modelu Továrna na stole, představila také svůj popularizační projekt, kávovar obsluhovaný robotem. Přednáška o výukové pomůcce Foxee upoutala kromě učitelů středních průmyslových škol i učitele gymnázií a základních škol

Vyvolali jsme zájem nejenom u učitelů z průmyslových škol

Stánek Smart BIT navštívili během výstavy učitelé z různých škol, různých oborů. Největší zájem vyvolala vystavená zařízení pochopitelně u pedagogů z odborných středních škol, které se již automatizací zabývají, velmi často se o podrobnosti ale zajímali i učitele gymnázií. Z následných diskuzí vyšlo najevo, že výuka na tomto typu škol není v oboru programování pro Průmysl 4.0 vůbec dostačující. Ač je gymnázium nejčastější volbou talentovaných mladých lidí při výběru střední školy, jejich nadání v technickém směru zůstává v takovém vzdělávacím ústavu nerozvíjeno. Na konferenci Počítač ve škole kontaktovali Smart BIT vyučující, kteří si tento problém uvědomují a jsou motivováni k jeho řešení. Chtějí svým žákům nabídnout možnost učit se dovednostem tolik potřebným v době čtvrté průmyslové revoluce – automatizaci, robotice. Společnost Smart BIT na toto velmi pružně reagovala okamžitým naplánováním týdenní praktické stáže pro tyto pedagogy ve své učebně Foxee Lab.

Z dotazů učitelů odborných vzdělávacích institucí bylo zřejmé, že jsou v ohledu Průmyslu 4.0 připraveni mnohem lépe na průmyslových školách, kde se již automatizace vyučuje. Používány jsou ale často pouze konkurenční stavebnice, které zdůrazňují spíše poutavost pro děti než využitelnost ve skutečném provozu, kterou se studenti potřebují nejvíce naučit. Je tedy nutné na použití těchto hraček navázat výukou s pomůckou Foxee, jejíž pomocí se mladí lidé naučí skutečným dovednostem potřebným v moderním provozu, a budou pak lépe připraveni pro vstup na trh práce v době Průmyslu 4.0.

Digikoalice

Stáváme se členy Digikoalice

Mezi návštěvníky stánku Smart BIT kromě učitelů však patřili i zástupci dalších organizací přítomných na výstavě. Kromě jiných skupin projevili zájem i zástupci Digikoalice. Po vzájemném představení bylo zřejmé, že si organizace mohou mnoho nabídnout, Smart BIT se tedy stal členem Digikoalice. Věříme, že do budoucna přinese toto spojení mnoho úspěšných projektů a společných akcí.

Učitelé se chtějí zúčastnit stáže ve Foxee Labu

Během přednášky, kterou zástupci firem Smart BIT a TECO prezentovali myšlenku Foxee Labu – učebny využívající výukové pomůcky Foxee a jejího spojení s dalšími moderními technologiemi pro vzdělání v oboru automatizace – vznikla dokonce diskuze nad tématem, pro kterou věkovou skupinu je Foxee vhodný. Již učitelé základních škol projevili zájem o to, aby se jejich žáci na Průmysl 4.0 připravili a aby byly k výuce použity pomůcky ze skutečného světa – „opravdové kladivo, ne gumové kladívko“.

Při ukončení akce jsme již zaznamenali zájem učitelů o stáž ve Foxee Labu. Pro gymnazijní pedagogy je atraktivní možnost rozpohybovat si vlastního robota nebo dopravník a získané znalosti pak předat svým studentům.

FOXEE LAB - NOVA DIGITALNÍ UČEBNA

GALERIE

Napsat komentář