Co říkají učitelé

Systém Foxee vnímám jako určitou didaktickou nástavbu vybudovanou na modulu průmyslového automatu. Ve školním prostředí je obtížné problematiku PLC automatů nejen efektivně teoreticky vysvětlit, ale také vytvořit experimentální prostor pro vlastní cvičení a aplikace. Vzdělávací systém nás z principu omezuje po stránce časové, finanční a i po stránce omezených technických možností. Systém Foxee představuje v oblasti automatizace první dva kroky. Prvním krokem je seznámení s principy automatického řízení a druhým krokem je zvládnutí vývojového prostředí. Na tomto základě mohou již vyrůstat vlastní studentské projekty a je zároveň podhoubím pro plnohodnotné průmyslové aplikace. PLC systém se může zdát pro tyto aplikace jako zbytečně složitý a drahý, ovšem jeho velkým pozitivem je modulárnost, vývojová předvídatelnost a provázání s reálnou praxí.

Jan Kotky

Mgr. Jan Krotký, Ph.D.
Západočeská univerzita v Plzni

Firma Smart BIT podporuje studentské projekty na naší škole již druhým rokem

Firma Smart BIT podporuje studentské projekty na naší škole již druhým rokem a pravidelně zajišťuje pro zapojené studenty odborné konzultace. Studenti mají možnost pracovat s reálným řídicím systémem od firmy Teco Kolín implementovaným do učební pomůcky FOXEE.

Loskot Roman

Ing. Roman Loskot
Střední škola aplikované kybernetiky Hradec Králové

Robot Foxee je pro nás velkým přínosem, protože není pouze napodobeninou originálu,
ale plnohodnotným zařízením

Robot Foxee je pro nás velkým přínosem, protože není pouze nějakou napodobeninou originálu, ale plnohodnotným zařízením, které umožňuje žákům pracovat s profesionálním zařízením a své zkušenosti přenést do budoucího zaměstnání.

Ing. Miluše Sedláčková
Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno

Velkou výhodou je i volně stažitelné profesionální vývojové prostředí Mosaic s
propracovanou nápovědou.

Odborné předměty je třeba učit prakticky a do praxe. Foxee je v tomto velkou pomocí. Není potřeba kupovat drahé makety průmyslových strojů, stačí běžné stavebnice, 3D tiskárna, pár motorů, nějaké pětivoltové nebo průmyslové senzory a šikovné ruce. Velkou výhodou je i volně stažitelné profesionální vývojové prostředí Mosaic s propracovanou nápovědou. A široká škála modulů připojitelných po CIB sběrnici. Studenti se tak hrou učí přímo do praxe.

Jiří Vintera

previous arrow
next arrow
Slider

Velkým pozitivem je modulárnost, vývojová předvídatelnost a provázání s reálnou praxí

Systém Foxee vnímám jako určitou didaktickou nástavbu vybudovanou na modulu průmyslového automatu. Ve školním prostředí je obtížné problematiku PLC automatů nejen efektivně teoreticky vysvětlit, ale také vytvořit experimentální prostor pro vlastní cvičení a aplikace. Vzdělávací systém nás z principu omezuje po stránce časové, finanční a i po stránce omezených technických možností. Systém Foxee představuje v oblasti automatizace první dva kroky. Prvním krokem je seznámení s principy automatického řízení a druhým krokem je zvládnutí vývojového prostředí. Na tomto základě mohou již vyrůstat vlastní studentské projekty a je zároveň podhoubím pro plnohodnotné průmyslové aplikace. PLC systém se může zdát pro tyto aplikace jako zbytečně složitý a drahý, ovšem jeho velkým pozitivem je modulárnost, vývojová předvídatelnost a provázání s reálnou praxí.

Jan Kotky

Mgr. Jan Krotký, Ph.D.
Západočeská univerzita v Plzni

Robot Foxee je pro nás velkým přínosem, protože není pouze napodobeninou originálu, ale plnohodnotným zařízením

Robot Foxee je pro nás velkým přínosem, protože není pouze nějakou napodobeninou originálu, ale plnohodnotným zařízením, které umožňuje žákům pracovat s profesionálním zařízením a své zkušenosti přenést do budoucího zaměstnání.

 

Ing. Miluše Sedláčková
Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno

Firma Smart BIT podporuje studentské projekty na naší škole již druhým rokem

Firma Smart BIT podporuje studentské projekty na naší škole již druhým rokem a pravidelně zajišťuje pro zapojené studenty odborné konzultace. Studenti mají možnost pracovat s reálným řídicím systémem od firmy Teco Kolín implementovaným do učební pomůcky FOXEE.

Loskot Roman

Ing. Roman Loskot
Střední škola aplikované kybernetiky Hradec Králové

Velkou výhodou je i volně stažitelné profesionální vývojové prostředí Mosaic s propracovanou nápovědou.

Odborné předměty je třeba učit prakticky a do praxe. Foxee je v tomto velkou pomocí. Není potřeba kupovat drahé makety průmyslových strojů, stačí běžné stavebnice, 3D tiskárna, pár motorů, nějaké pětivoltové nebo průmyslové senzory a šikovné ruce. Velkou výhodou je i volně stažitelné profesionální vývojové prostředí Mosaic s propracovanou nápovědou. A široká škála modulů připojitelných po CIB sběrnici. Studenti se tak hrou učí přímo do praxe.

Jiří Vintera

Případová studie

pripadova-studia
Výtah
Výtah

Ampér – Fórum automatizace

23.03.2018 – Profesionální prezentace funkčního modelu výtahu od studentů 2. ročníku Střední školy aplikované kybernetiky v Hradci Králové, kteří se zúčastnili pilotního projektu Foxee.

Prezentace