Podporujeme vzdělání pomocí projektu Průmysl 4.0 s FoXee

Celý příběh začíná v loňském listopadu, kdy jsme se sešli s úředníky královéhradeckého kraje, abychom jim představili, jakým způsobem podporujeme vzdělávání v oblasti polytechniky a automatizace. Stejně jako nás je zaujala možnost propojit ke spolupráci více škol z regionu, a tak jsme dali dohromady projekt Průmysl 4.0 s FoXee. Jeho cílem je najít ve Východních Čechách aktivní učitele a studenty, které bychom mohli spojit pro práci na společném zařízení, které by tyto školy a jejich nadšení pro Průmysl 4.0 reprezentovalo.

Organizační schůzka proběhla ve FoXee Labu

Na začátku ledna, hned po zimních prázdninách, jsme pozvali učitele účastnických škol k organizační schůzce. Představili jsme jim projekt FoXee, ukázali jim FoXee Lab, jejich společné zázemí, místo, kde se budou scházet a rozvíjet. Také jsme vyzpovídali učitele ohledně kvality jejich vybavení i jejich studentů. Zatímco někteří mají téměř neomezené možnosti v oblasti technologií, které mohou dětem ukázat, ale jen poskrovnu studentů, kterým by byli ochotni hodnotnější stroje svěřit, v jiných školách naopak studentům nechybí nadání ani nadšení, postrádají ale inspiraci. Nemají kontakt s realitou průmyslu, často si nedokáží představit, co je možné a co je zatím pouze sci-fi, nemají příležitost sáhnout si na moderní technologie. A právě to jim náš projekt splní. Nadšeným žákům z vybavenějších škol naopak nabídneme podporu, znalosti, a především tolik potřebný individuální přístup.

Přednášky pro studenty se uskutečnily na účastnických školách

V průběhu ledna jsme pak účastnické školy navštívili. Prohlédli jsme si jejich vybavení, promluvili s učiteli a pro studenty jsme uspořádali motivační „přednášku“. V některých případech jsme skutečně přednášeli pro plnou třídu pozorně naslouchajících žáků, jinde jsme se studenty, kteří se sešli v poměrně malé skupině, uspořádali diskuzi. Někde jsme zaujali našimi výukovými modely, jinde jsme se věnovali morálním dilematům souvisejícím s rychlým vývojem technologií. Někteří studenti přistupovali k nejisté budoucnosti po čtvrté průmyslové revoluci dosti lehkovážně, někteří zodpovědně, jiní fatalisticky. V každé škole jsme ale několik schopných a nadšených studentů našli a těšíme se na jejich spolupráci.

aPodporujeme-vzdelaní-s-projektem-prumysl-40
Podporujeme-vzdelaní-s-projektem-prumysl-40

Vybraní studenti navštívili Opatovickou teplárnu a zvládli první praktické úkoly

První společnou schůzku s vybranými studenty máme za sebou na začátku února. Školy se bohužel kvůli jarním prázdninám nemohly zúčastnit v plném počtu. Pro ty, kteří k nám do Hradce Králové přijeli, jsme zařídili exkurzi v Opatovické teplárně. Později jsme i probrali představu studentů o podobě projektu, který společně vytvoří jako prezentaci vzájemné spolupráce. Studenty, kteří mají ve své škole možnost věnovat se pouze virtuálním technologiím, jsme také naučili něco málo z práce s kabely, aby si skutečná zařízení alespoň trochu osahali. Do jejich škol jsme jim totiž zapůjčili modely FoXee Dopravníku a FoXee Manipulátoru v celkové hodnotě 360 000 Kč k sestavení, abychom s nimi při další schůzce mohli začít pracovat, naučit se je programovat a dostat se tak zase o krůček blíže ke společnému výtvoru.

Podporujeme-vzdelaní-s-projektem-prumysl-40
Podporujeme-vzdelaní-s-projektem-prumysl-40

Na druhé schůzce se již programovalo a padla výzva

A za výsledek své práce si studenti rozhodně zaslouží pochvalu. Všechny modely sestavili naprosto bezchybně, takže jsme při druhé schůzce na začátku března mohli hned začít s programováním. Vysvětlili jsme si hodně z oblasti bezpečnosti práce s PLC nejen v průmyslovém provoze, naučili jsme se základy grafického programování funkčních bloků, rozhýbali jsme Dopravník a navrhli pohyb od jednoho čidla ke druhému. Padla zde také výzva ze strany SPŠ el. IT v Dobrušce: každou jinou školu nebo i jiného samostatného kutila/makera, který je ochoten se zapojit, vyzývají studenti k souboji robotických tanků. Těšíme se na všechny účastníky bitvy i na další výtvory, které naší spoluprací vzniknou.

GALERIE

Napsat komentář