Foxee Lab – nová digitální učebna s chytrými technologiemi a trendy Industrial 4.0 v Hradci Králové.

Společnost Smart BIT s.r.o ve spolupráci s Teco a.s. se rozhodla vybudovat vývojové, vzdělávací a komunitní centrum Foxee Lab. Učebna nabízí vše od počátečního hraní s chytrou elektronikou (Arduinem) až po možnost naprogramovat si reálný chytrý dům, kterým bude sama učebna jako taková. Centrum jsme vybudovali proto, aby se měla kde potkávat komunita: veřejnost, školy a firmy. Centrum, kam rodiče hledající smysluplnou aktivitu pro své děti, hledající startovací bod, kde by společně s dětmi sami začali hrou a pak je pustili na více či méně samostatnou cestu na školy a s firmami, se kterými se tu potkají a seznámí. Centrum, kde se zde potkali učitelé z nejrůznějších škol a univerzit, aby si zde doplnili svoji praxi, vyměnili zkušenosti, aby sem přijeli se svými studenty a rozšířili své obzory, potkali se s firmami.

Čeká nás doba automatizace a digitalizace

Každým dnem se stáváme více a více existenčně závislí na technologiích a automatizovaných procesech. Vše jde mílovými kroky kupředu a již není čas se zamýšlet, zda mladou generaci
na tyto změny připravovat a dlouho zvažovat jak. Rozhodli jsme se konat hned a konat s tím, co máme, co známe. Tím, že stavíme na technice, která sice není nejlevnější, ale používá se dnes a denně v průmyslové praxi, nemůžeme ve zdělávání udělat chybu. Navíc chceme, aby nastupující generaci technika, fyzika, matematika či počítačová teorie neodrazovala, ale
naopak začala bavit a to nejlépe na příkladech jejích použití v praxi. Je to naše cesta a příspěvek k tomu, aby mladá generace obstála v celosvětové konkurenci a aby se dobře uplatnila na trhu práce, který se mění a neustále se měnit bude.

FOXEE LAB - NOVA DIGITALNÍ UČEBNA

Kdo jsme?

Jsme z generace, která začala informační technologie a automatizaci dělat v době, kdy mikroprocesory a osobní počítače začínali a celý život se s nimi vyvíjíme. Celý život s nimi realizujeme aplikace. Celý život je sami vyvíjíme a vyrábíme. Díky tomu vidíme, jak jsou tyto obory v dnešním světě potřebné stále více a více.

Jsme lidé s praxí a s realizacemi automatizačních projektů v průmyslu, v budovách aj. Jsme lidé s praxí i s kontaktem se studenty a akademickou sférou. Jsme lidé z české firmy vyvíjející a vyrábějící řídicí systémy s širokým aplikačním záběrem, a implementujeme do nich nejnovější trendy a technologie z oblasti IT, telekomunikace a kyberbezpečnosti. Jsme lidé, kteří se rozhodli společně hledat cestu jak k nejmladší generaci, tak i k jejich učitelům. Hledat cestu jak suchou teorii učebnic a simulací byť na počítačích, tabletech a mobilních telefonech propoji

Proč přijít do Foxee Labu?

Rozhodli jsme se věnovat tomuto záměru prostor a čas. Zrekonstruovali jsme v Hradci Králové nevelký prostor vybavený technikou na bázi nikoliv hraček, ale profesionálních systémů a zařízení. Těm dáváme podobu, tvar, periferie, které začátečníka a laika zaujmou a pak jej co nejpřímější cestou vedou k technikám a dovednostem, které se používají ve skutečném světě. Základem toho jsou řídicí systémy firmy Teco, zejména nejnovější a nejvýkonější systém Foxtrot. Dali jsme mu pomocí 3D tisku novou mechanickou podobu tak, aby ho sami žáci a studenti mohli dál rozvíjet podle vlastních nápadů a tvořivosti. Dali jsme mu název Foxee a odtud už je jen krok k FoxeeLabu jako místa, kde se na tomto základu dá laborovat. 

FOXEE LAB - NOVA DIGITALNÍ UČEBNA

Tak tedy proč sem přijít? Ve Foxee Lab budete mít možnost si pohrát s pohybujícími se stroji od modelů dopravníků, kolového robota až po továrnu na stole či profesionálního robota UR3. Pokud vás ovšem nebaví pohybující se technika, budete mít i možnost si popovídat s Google assistantem či Alexou a zapojit je do svých projektů. Budete si také moci zlepšit vaši orientaci v technické dokumentaci nebo rozvíjet svoji představivost v oblasti 3D tisku.

Ve FoxeeLabu se můžete naučit základy programování, které si prakticky vyzkoušíte právě na dostupné programovatelné elektronice. Vše nenásilně krok za krokem, přitom s vědomím, že programujete podle mezinárodního standardu pro průmyslovou automatizaci – IEC EN 61131-3 a že své znalosti pak můžete uplatnit hned, protože po takových lidech je poptávka. 

Ve Foxee Lab, v učebně pro 21. století, dostanete všeobecný přehled o trendech v oblasti automatizace a vývoje chytrých technologií. Díky firmám spolupracujícím s Foxee Labem se můžete dokonce dostat na exkurzi do reálno provozu. Foxee Lab je připraven zprostředkovat i brigády v těchto firmách nebo zadání práce na projektech z praxe. FoxeeLab poskytne nebo zprostředkuje i stáže pro učitele.

Co je naším cílem?

Chceme být chybějícím článkem mezi teorií a praxí. To znamená vzdělávat mládež a učitele, kteří o tyto aktivity projeví zájem formou zájmových kroužků a kurzů od jednodenních až po vícedenní školení.

Ve Foxee Lab chceme zapojit aktivní členy ze stran učitelů a studentů do reálného vývoje technologií na skutečných projektech, které přicházejí např. z participujících firem.

Ve Foxee Labu chceme zapojit i široké spektrum firem z okolí, které pochopí, že nové pracovní síly je třeba hledat nově a že na jejich výchově a vzdělání je vhodné se i aktivně podílet i ovlivňovat

V co doufáme?

Že nás malé a střední firmy podpoří v rozvoji tohoto projektu a připojí se k naší výzvě „Národního technického obrození 4.0“. Společnými prostředky se budeme snažit pomoci našemu školství dohnat nedostatky v tom, aby nejen naše děti dostaly patřičné technické vzdělání, naučily se vytvářet vlastní projekty a začaly programovatelnou elektroniku vnímat jako jejich součást.

Jiří Černý
info@smart-bit.cz

GALERIE

Napsat komentář