Foxee v časopise Automa: Seriál Logika (nejenom) pro programátory

Automa je odborný časopis pro automatizační techniku, měřicí a regulační techniku, komunikační techniku a průmyslovou informační techniku. Vychází s měsíční periodou (s výjimkou jarního a letního dvojčísla), a jeho text je dostupný v tištěné, ale i v elektronické verzi, dostupné na stránkách www.automa.cz. Jsou zde přístupná všechna čísla časopisu Automa od roku 2003 až do současnosti. Lze jimi listovat a zvolené texty stahovat ve formátu .pdf. Již dva roky je v tomto časopise publikován také seriál o výuce pomocí řídicí jednotky Foxee.

Zjistit více

Robotický barista na Maker Faire

Ve dnech 22. a 23.6. jsme se zúčastnili veletrhu Maker Faire na Pražském Výstavišti. Maker Faire je přehlídkou kreativity, vynalézavosti a důmyslnosti aplikovaných v různých oborech tvoření. Tento globální festival…

Zjistit více

Den digitálních technologií

Ve čtvrtek 20.6.2019 pořádala Základní škola Eduarda Štorcha v Ostroměři při příležitosti otevření několika virtuálních učeben akci Den digitálních technologií. Velmi dobře organizovanou přehlídku tvořilo čtrnáct workshopů z nejrůznějších oblastí…

Zjistit více

Smart BIT na konferenci Počitač ve škole

Ve dnech 17.-18.4.2019 se společnost Smart BIT zúčastnila konference Počítač ve škole pořádané Gymnáziem Vincence Makovského v Novém Městě na Moravě. Tato akce je určena především pedagogům základních a středních…

Zjistit více

Výuka automatizace ve fóru

Po celou dobu veletrhu Ampér probíhal ve stánku časopisu Automa (V 4.16) přednáškový a diskusní program Fórum automatizace, který organizovala redakce časopisu Automa (www.automa.cz). Páteční blok programu (22. 3.) byl…

Zjistit více

Je čas na národní technické obrození

Je pravděpodobné, že i Vaše firma je limitována nedostatkem kvalifikovaných odborníků. Naše odborné školy produkují málo absolventů – a ne vždy s odpovídající kvalifikací. Problém se zesiluje v souvislosti s trendem „Průmyslu 4.0“.

Zjistit více